Liên hệ với chúng tôi:

Địa chỉ: 22 Sen Hồ- Thị trấn Nếnh - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Số điện thoại: 02403.366.800

Email: thutrangbg.nbk@gmail.com

Bản đồ: